Garantie en klachten

Garantie en klachtenGarantie

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurd waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

Garantievoorwaarden
Tot 1 jaar na aankoop bij Polarbearlocks. Garantievoorwaarden vervallen bij oneigenlijk of ondeugdelijk gebruik of aanpassingen aan de producten. Aanpassingen aan producten mogen alleen door Polarbear Locks of door Polarbear Locks aangewezen en gecertificeerde reparateurs worden uitgevoerd.
Cosmetische beschadigingen worden niet in behandeling genomen evenals beschadigingen door water of weersomstandigheden.

Indien het product niet naar behoren functioneert kunt u het naar ons opsturen inclusief het originele aankoopbewijs.

Als het product gerepareerd dient te worden of geheel of gedeeltelijk te vervangen dan heeft Polarbear locks het recht om het een deel of unit te verwisselen of te vervangen met een equivalent deel dat nieuw is of refurbished.
De vervangen onderdelen of units blijven in het bezit van Polarbear Locks. Het vervangen onderdeel of unit zal onder garantie vallen gedurende de resterende periode van de eerste garantie.  Polarbear Locks zal voor een afdoende oplossing zorgen en behoudt zich het recht voor om te beslissen over het oplossen van claims of garantie.

Is de klant het niet eens met de beslissing van Polarbear Locks dan behoudt Polarbear Locks zich het recht voor om de garantieclaim niet te verlenen.
Polarbear Locks behoudt zich het recht voor om de garantievoorwaarden te variëren, modificeren of veranderen in verband met de beschikbaarheid van services, producten en/of reserve onderdelen om te kunnen voldoen  aan de geldende regels met betrekking tot garantieverlening.

Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@polarbearlocks.com.
Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.